13. 6. 2013

45 seconds for speaking

Lekce angličtiny ve virtuálním prostředí Languagelab
Konverzační lekce – příprava na zkoušky TOEFL
Učitelka: Izabel Kophee z USA
Studenti: Vendy, Gianni78, Marek, Juan197020 (Evropa, Amerika, Asia)
 
Jako každý týden, již pravidelně navštěvuji lekci s názvem TOEFL preparation. Je to lekce, kde zdokonaluji svoji mluvenou angličtinu. Vždy to probíhá tak, že každý z nás dostane téma, o kterém bude mluvit, a pak máme 15 sekund na přípravu a 45 vteřin čistého času na zodpovězení položené otázky. Vždy je zapotřebí okomentovat svůj názor a argumentovat.

Jako první jsem tentokrát předstoupila já a dostala jsem následující otázku:
Do you prefer to eat at home or in a restaurant? Use reasons and details to support your response.

A jak jsem odpověděla?

I prefer to eat at home to in a resaturant, because it is more cheaper and I know where the food comes from. Eating in a restaurant is really expensive in our country and it is not healthy. And when I at home I can cook waht I want. For these reasons I prefer to eat at home to eat in a restaurant.

Po celou dobu mluvení jsem si musela hlídat čas. Je dobré před samotným gongem stihnout ještě velmi krátké shrnutí celé myšlenky.

Pokud vás zajímají i další otázky, které byly dnes položeny, tak čtete dál:

Would you prefer to take a vacation in the mountain or at the ocean?
Use reasons to support your response.

A návod, jak nejlépe sestavit svoji řeč?
-          Introduction
-          point #1
-          point #2
-          conclusion

Do you prefer to go camping or stay in a hotel? Use examples and details to support your response

Nakonec se ještě můžete pokusit odpovědět na následující otázku:

Do you prefer to watch movies or read books? Use reasons and details to support your response.

Každý odpověděl jednu otázku a po ní byl hodnocen. Obvykle se jednalo o nedostatky, kdy byly myšlenky špatně strukturované, či se objevovaly gramatické chyby nebo prostě chyběl úvod či závěr.

Lektorce moc děkuji za cenné rady a ani příští hodinu si nenechám ujít.

Vendy
Žádné komentáře:

Okomentovat