12. 6. 2013

Příběh chlapce v Zoo

Lekce angličtiny ve virtuálním prostředí Languagelab
Výuková hodina v Picnik area
učitel: Elaine Bergan (Anglie)
studenti:  Tunahan, Tasan, Joel, Lyra, Nisa, Anibal a Stephi  (Turecko, Evropa)

Na dnešní hodině v Zoo jsme měli kreslený příběh chlapce, který si hrál v obývacím pokoji a basebalovou pálkou. Tento příběh už jsem znala z předchozí hodiny J. Tentokrát jsme ale používali ve větách slova SAY a TELL.
Elaine nám nejdříve vysvětlila, kdy se používá které sloveso a proč.
SAY something (to someone)       
TELL someone (me, you, him, her, us, them) something
Dále nám poslala Notecard s vysvětlením a příklady. Společně jsme potom doplňovali ta správná slova.

SAY
Anthony says you have a new job. I said be quiet!
Ram said that he was tired.
My mom said, "Good job!"
She said that she was in a car accident.
TELL
Anthony tells ME you have a new job. I told my CHILDREN to be quiet.
Ram told US that he was tired.
She told ME she was angry at me.
My mom told ME I did a good job.
She told US that she was in a car accident.
To memorize!
tell a lie
tell a story
tell the truth
tell the future
tell time
A. Practice
1. Ann  __says__________  good bye to me and left.
2. I wonder where Sarah is. She said______ she would be here at 10 o'clock.
3. No, she didn't  say anything to me.
4. The doctor  said that I should rest for at least a week.
5. Gary couldn't help me. He told  me to ask Caroline.
6.My mother told me, that I have to go in time always.
Po doplnění chybějících slov jsme se vrátili k vyprávění kresleného příběhu za použití SAY a TELL. Bylo velmi zajímavé dívat se na známý příběh jinak a  vyprávět ho jinou formou, než předtím J

Stephi Kroll


Žádné komentáře:

Okomentovat