22. 5. 2013

Nebojte se komunikovat v hotelovém prostředí

Lekce angličtiny ve virtuálním prostředí Languagelab
Konverzační lekce na rozšíření slovní zásoby
Učitel: Pawlus Twine z USA
Studenti: Mihaela24, Juan197020, Koprian, Gianni78, Kemapcan, MohamedZ, Vendy (Evropa, Amerika, Asia)

Nebyl by to náš lektor Pawlus, kdyby lekce nezačala tradičním „chain talk“. Jaké otázky padaly dnes a jakých chyb jsme se při tom dopustili?

Správná výslovnost je důležitá, a proto zde na úvod uvádím následující:
Series /síries/
Cuisine /kjuizín/
Routers / rúter/

How did you spend last night?
-          I was reading a book, I read a book (not I have read a book!)

I used to be a sportsman
Composed with (meat)

Pak jsme sledovali velmi krátké a zábavné video z hotelového prostředí: http://www.youtube.com/watch?v=fkoKLxtuIOA

Uměli byste po jeho sledování zodpovědět následující otázky?

„What room do the ladies have a reservation for?
What kind of room does the hotel offer them?
Which floor is their room?
What is the room number?
How long will they stay?
What has happened to the sister’s luggage?

Nakonec jsme si zapamatovali následující:
Suite /swít/ (not room) = apartment

Lekce se mi opět moc líbila a lektorovi za ni děkuji.
 
Vendy
 

 

 

 

 

Žádné komentáře:

Okomentovat