22. 5. 2013

Setkání s DeliouLekce angličtiny ve virtuálním prostředí Languagelab

Konverzační hodina Tips and Techniques
                                     
Učitel: Delia Brown ( born in USA, live in Italia)

Studenti: Aigul, Andrey, Kemalcan, Marina (Asia, Europe)Má první hodina s učitelkou Deliou. Říkala, že vyrostla v Americe a nyní žije v Itálii, ale když mluvila, tak jsem opravdu slyšela typický americký přízvuk. Měla hodinu velice dobře rozplánovanou, což je na jednu stranu super, ale na druhou jsme neměli moc možnost spolu normálně mluvit.

Začali jsme první úkolem:

1.  What's a dilemma? 
2.  Have you experienced any dilemmas recently?

Co je dilema asi nikdo vysvětlovat nepotřebovat, ale stejně jsme si řekli definici. Potom jsme každý postupně odpověděli na druhou otázku. Co se mi tady líbilo, bylo, že jsme se sami ptali jeden druhého a ne Delia nás. Dalo nám to více možnost mluvit a asi i více vnímat, co ostatní odpovídajíJ.

Další úkol byl na porozumění textu. Střídali jsme se v odpovídání na otázky, a když měl někdo jiný názor, tak jsme spolu dokonce i argumentovaliJ.

II. Pre-listening Task
Read the paragraph below that was copied from the Genepax Website and answer the questions.

1.  What's the average person's dilemma these days?  Why?

2.  What's the meaning of 'whether' in the last sentence?

3.  What kind of solution to this problem do you think Genepax might offer?

Genepax Website:
Everyone around the world is tired of watching gas prices inch up day by day. Most car owners are driving less than they used to and many people are opting to take public transportation. The high price of gas is really affecting the average person’s lifestyle as they have to decide whether to drive or to eat.

Další část byla gramatická. Řekli jsme si rozdíl v používání if & whether, o kterém jsem já třeba nikdy neslyšela. Vlastně jsem o té doby neznala ani slovo whether, takže to pro mě bylo úplně nové. Do mezer „_______“ jsme měli doplnit vhodné slovo a po chvíli jsme si to společně zkontrolovali.

III.  Grammar Practice

1.  Read the grammar rule below. Then, complete the sentences with 'if' or 'whether'.  In which sentences can both 'if' and 'whether' be used?

 'Whether' has the same meaning as 'if', but 'if' is never used before 'to + infinitive'.

a.  We'll have to decide  __whether____to go ahead with the project.
b.  The manufacturer wasn't sure __whether____ to ship the old model, or wait until the new ones were ready.
c.  I can pick you up at the airport even __if___ your flight comes in late.
d.  It's not always easy to determine ___whether___ to act immediately or to get more information first.
e.  It doesn't matter __if__ you use sea water, or rain water.

Po tom, co jsme ho shlédli, jsme měli opět do vynechaných mezer „_____“ doplnit slova z nabídky. Myslím, že to bylo docela jednoduché a nikdo s tím neměl žádný velký problém.


IV.

You are going to watch a short video about a car made by Genepax.  First, read through the questions.  Then, click on the link and open the video in your browser.  Turn off your mic.  When you have finished listening, answer the questions.  Then type 'done' in the chatbox.
                   
1.  With oil prices soaring and fuel shortages spreading across the globe, it almost ___sounds____too good to be true.

a) seems
b) is
c) sounds
f) sound

2.  Japanese company Genepax___unveiled___ the eco-friendly vehicle in Osaka.

a) unveiled
b) showed
c) drove
d) show

3.  The ___main___ characteristic of this car is that no external input is needed.

a) first
b) main
c) important
d) good

4.  According to Genepax, a liter of water will __keep___ the car running at a speed of 80 kilometers for around an hour.

a) make
b) start
c) let
d) keep

5.  The company hopes to go into ___mass___ production with a Japanese manufacturer.

a) local
b) mass
c) quick
d) bulk

6.  With car users around the world looking for alternative fuels to power their vehicles, Genepax may well have the ___solution__ they've been looking for.

a) car
b) solution
d) answer
e) fuel

7.  What did you think of the video?  Would you be interested in driving a water powered car?  If you are interested, you can learn more here:  http://www.genepax.com/

Úplně nakonec jsme si povídali o dilematech, které řešíme normálně během dne. Některé z nich jsme měli v polovičních větách a našim úkolem bylo, je dotvořit.

V.
Talk about some typical dilemmas with a partner.  Complete the sentences using the words in ( ), and say if you ever have these problems.

Example:  When my boss asks me to work late, I'm never quite sure whether to focus on getting a promotion, or on spending more time with my family.

1.  When my boss asks me to work late,  I'm never sure......  (promotion / family)
2.  When I get dressed for work, I never know ..... (rain / be sunny)
3.  My direct boss is English, but he speaks fluent Japanese.  Sometimes, I don't know......(speak Japanese or English)
4. It's hard to know ......(delegate / do it myself). 
5.  I have a week's holiday, and I have to decide .... (do some repairs / travel abroad)
6.  The cost of energy is getting so high.  I'm not sure.....(install solar panels / wait for something more efficient)
7.  Living in the city is stressful and bad for my health.  I have to decide ...... (start a stress management program / move to the country)
Žádné komentáře:

Okomentovat